Gods intimiteit

Wat gebeurt er als je het water uit de zee haalt? Dan is de zee weg. Toch? Water is de zee. De zee is water. Het is niet hetzelfde maar wel één. Ik moest er wel even over na denken toen ik dit vers in Jesaja 11 las: ‘Want de kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedenkt.’ In de Engelse vertaling staat ‘…as the waters cover the sea’. Lees verder “Gods intimiteit”

Leven met een doel

“Als jullie eten of drinken of andere dingen doen, doe dat dan steeds tot eer van God.”

Als ik eerlijk moet zijn, denk ik vaak dat God een relatie heeft met MIJ. Ik zie de wereld vanuit mijn perspectief en ook mijn omgeving wordt geoordeelt door mijn gedachtes en gevoelens. Zo ook God. Ben ik blij, dat is God genadig. Heb ik Gods trouw ervaren, dan noem ik Hem: trouwe God. God is zoals ik Hem noem. En dan heb je ook nog van die dagen dat de almachtige God zich moet verantwoorden voor zijn daden. Lees verder “Leven met een doel”