Wat betekent het vuur van Pinksteren?

Een windvlaag door het huis? En vlammen op de hoofden? Ik vind het een intense intrede van de Heilige Geest. Daarom onderzocht ik de vlammen van Pinksteren. Ik dacht dat vuur vooral dodelijk en beangstigend was. Maar daar komt ze op terug… met een brandend hart!

‘Vuur: bij verbranding optredend lichtverschijnsel met vlammen of gloed.’ (Van Dale, 2015) Juist, meneer Van Dale. Maar waarom dan op de hoofden van de discipelen? Had God niet iets liefs kunnen kiezen? Een lekkere geur bijvoorbeeld. Maar nee, het waren vlammen. “Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.” (Handelingen 2:3,4 NBV)

Ik heb door heel de Bijbel gebladerd, op zoek naar vuur. Vuur van God. En ik ontdekte dat het vaker positief dan negatief vuur was!

Vuur betekent Gods goedkeuring

In het Oude Testament lezen we meerdere keren dat God een offer aansteekt. Bijvoorbeeld in Leviticus 9: “Daarop verscheen de majesteit van de Heer aan het volk. Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde het brandoffer en het vet op het altaar. Toen het volk dat zag, begon het te jubelen, en iedereen wierp zich ter aarde.” Maar denk bijvoorbeeld ook aan Elia op de Karmel (1 Kon 18). Ook bij David zien we dat God een brandoffer aansteekt (1 Kron 21). Uit het verhaal van Kaïn en Abel weten we dat God sommige offers niet goed vindt. Het lijkt alsof het vuur een teken is uit de hemel van acceptatie en goedkeuring. Offers worden aangestoken als God deze wél goed vindt! Alsof hij zegt: “Ik heb je offer gezien en het is goed zo. Ik zal het compleet maken.” Als een soort zegen. Wauw!

Vuur betekent Gods aanwezigheid

Tijdens de reis in de woestijn werd de tabernakel bedekt door een wolk en ’s nacht door een lichtend vuur. Als de wolk/vuurkolom bewoog moesten de Israëlieten vertrekken, zo wisten ze altijd wat God van hen vroeg. Het vuur betekende Gods leiding. Maar tegelijk ook Gods bescherming. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat de Egyptenaren achter de Israëlieten aanzaten. Toen ging de vuurkolom tussen de twee legers instaan. Als het vuur er was, betekende dat Gods aanwezigheid. Als dichter ben ik fan van de woorden uit Psalm 105: “Hij hing een woord op als gordijn, en ontstak vuur om de nacht te verlichten.” Prachtige woorden waarbij ik de aanwezigheid van God kan proeven.

Vuur betekent Gods passie

Vuur loutert ook. Het maakt zuiver. Het haalt de viezigheid in het goud of zilver naar boven. En dat is Gods passie. God is een heilige God. Hij wil dat onze harten zuiver en heilig zijn. (Psalm 66:10) Het is Gods vurige verlangen! Laten we de zin helemaal compleet maken: het is Gods vurige verlangen dat wij in vuur en vlam staan. Zodat we gelouterd worden, maar ook zodat we zelf een vurig verlangen krijgen. Want door Pinksteren blijft het niet alleen bij Gods passie! Hij plant zijn passie in ons. Zelfs al voor de uitstorting van de Heilige Geest! De Emmaüsgangers zeggen namelijk tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Zij ervaarden een brandend hart door Jezus’ woorden. Zo wordt Gods passie onze passie.

In vuur en vlam

Het Pinksterverhaal is ons al wel bekend. Ik weet wel dat de Geest altijd bij ons is en dat het heel gezellig is op Opwekking. Maar nu begrijp ik beter wat het vuur van de Geest betekent. Dus geen verwoestend vuur. Maar een vuur vol passie, vol hartstocht. Eigenlijk een vuur vol liefde van God.

De betekenis van in vuur en vlam staan, is ‘erg enthousiast zijn’. Weet je waar het woord enthousiasme vandaan komt? Oorspronkelijk betekent dat: bezeten door een god. Hoe gaaf! Bezeten door God, door Zijn vuur!
De Emmaüsgangers kregen al een brandend hart bij het horen van Jezus’ woorden. Maar nu de Geest er is, staan ze in vuur en vlam. Bezeten door God, door de Geest. Alle discipelen zijn zó enthousiast dat het vuur zich snel verspreid. Het goede nieuws wordt overal bekend gemaakt. Ook door jou? Sta jij in vuur en vlam?
Probeer komende week één van de drie betekenissen van vuur te delen met mensen om je heen. Steek je buurvrouw aan met Gods rustgevende goedkeuring. Steek je man aan met het besef van Gods aanwezigheid en bescherming. En steek je collega aan met Gods passie. Met een brandend hart, bezeten door een God! Wanneer voel jij dat brandende hart?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s