Reactie op de beproeving van de duivel

Aan het begin van Jezus’ verkondiging op aarde, wordt Hij beproefd door de duivel. Drie keer wordt Jezus verzocht om iets te doen voor satan. Ik heb het verdeeld in 3 onderwerpen. In deze blog wil ik laten zien hoe Jezus reageert. Maar ook je laten nadenken over onze reactie. En als laatste heb ik toepasselijke Bijbelteksten voor elk onderwerp.

Jezus’ antwoorden op de duivel

Drie keer spreekt de duivel tot Jezus en geeft Hem een opdracht. Drie keer reageert Jezus. Wat voor opdrachten zijn het en waarom doet Jezus dit niet?

Wat kan je?

Duivel: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’

Jezus: ‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.’

De duivel daagt Jezus uit om te laten zien wat Hij kan. De duivel wil dat Jezus zijn acties boven God plaatst. Maar Jezus beseft dit. Hij weet dat het voor God niet uitmaakt wat we kunnen. Gods Geest maakt ons mooi, niet onze acties.

Wat vinden anderen van je?

Duivel: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’
Jezus: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’

Diep van binnen zal Jezus vast graag laten zien dat Hij inderdaad opgevangen wordt. Hij wil laten zien dat er honderden engelen voor Hem klaar staan, en dat Hij heerst. Maar Hij doet het niet. Hij hoeft niet te laten zien dat Hij heerst over iedereen. Hij weet dat God van Hem houdt. Daar hoeft Jezus niet populair voor te zijn.

(Van) Wie ben je?

Duivel: ‘Dit alles (alle koninkrijken) zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’
Jezus: ‘Ga weg, satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem.”’

Jezus weet dat Hij Zoon is van een machtige God. Tegelijk weet Hij ook hoeveel macht de duivel nog heeft. Jezus had kunnen switchen van kant. Dan had hij niet hoeven lijden, en had hij gelijk een heleboel macht gehad. Maar Jezus weet dat Hij nu al Koning is. Hij kiest voor eerlijk en rechtvaardig, en niet voor eigen macht of geld.

Mijn antwoord op de duivel

Net zoals Jezus worden wij ook beproefd. Aan de hand van bovenstaand verhaal wil ik je wat vragen stellen. Zodat we scherp blijven.

Wat kan je?

Jezus kiest ervoor om zijn waarde in God te zoeken, en niet in zichzelf. Het is belangrijk om hierin een balans te vinden. God wil dat we onze talenten inzetten (Mat. 25:14-30). Maar tegelijk moeten we niet onze identiteit daaruit halen. We moeten weten dat we geliefd zijn, onafhankelijk van ons kunnen. Of we iets wel of juist niet kunnen, god houdt altijd van ons.

 • Waar ben jij goed in?
 • Hoe zet je dat in?
 • Haal jij daar eigenwaarde uit?
 • Waar ben jij onzeker over?
 • Hoe zorg je ervoor dat je de goede balans houdt?
 • Zijn er situaties dat je liever wilt laten zien wat je kan, dan naar God luisteren?

Wat vinden anderen van je?

Hoe makkelijk is het om je identiteit uit anderen te halen! Ik ben hier heel goed in. Ik kan vergeten wat God zegt, zodra iemand mij beledigt. Ik denk dat het voor Jezus ook moeilijk was om goed te reageren. Maar Hij kon het wel. Hij kon God boven goedkeuring zetten.

 • Wat betekent de mening van anderen voor jou?
 • Wat betekent Gods waarheid voor jou?
 • Kan jij zonder bevestiging of goedkeuring leven?
 • Op wat voor manier maak jij ruimte voor Gods goedkeuring?
 • Hoe zorg je er voor dat je God boven de mensen zet?

(Van) Wie ben je?

Jezus kiest voor rechtvaardigheid. Hij kon de wereld krijgen. Maar Hij kiest niet voor zichzelf. Hij kiest voor het goede. Hij weet dat Hij bezit is van God, en dat die identiteit Hem macht geeft. We kunnen zo snel gefocust zijn op ons werk of onze vrienden. Soms leven we voor ons werk of onze partner. Jezus laat ons hier zien dat er iets belangrijkers is. Leven als kind van God geeft een identiteit dat geen geld of status kan overtreffen.

 • Wat vind jij belangrijk in je leven?
 • Wat vertel je over jezelf als je jezelf voorstelt? (Je baan, je familie, of…?)
 • Wat betekent het voor jou dat je een kind van God bent?
 • Hoe houd jij focus op je geestelijke identiteit?
 • Wie ben jij in Christus?

Bijbelse antwoorden op de duivel

Welke van de 3 onderwerpen herken jij het meest? Laat je bemoedigen door deze Bijbelteksten.

Wat kan je?

 • Efeziërs 2:8,9
 • Romeinen 12:3
 • Romeinen 5:1
 • Galaten 5:6
 • Matheus 6:26
 • Jesaja 41:13
 • 2 Timotheüs 1:9
 • Psalm 90:17

Wat vinden anderen van je?

 • Galaten 5:1
 • Romeinen 8:38,39
 • Romeinen 1:16
 • Jozua 1:9
 • Psalm 118:6
 • 1 Petrus 3:14
 • Hebreeën 13:6

(Van) Wie ben je?

 • 2 Korintiërs 5:17
 • Efeziërs 1:5
 • Romeinen 8:15
 • 1 Johannes 5:5
 • Hebreeën 13:5
 • Spreuken 10:22
 • 1 Timotheüs 6:7,8

One Comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s