Kan ik zomaar wonderen verrichten?

Mijn geloofsleven staat al enkele maanden op hetzelfde pitje. Niet op het laagste pitje, maar er zit ook geen groei in. Na meerdere mooie momenten met God besluit ik dat ik mijn geloofsleven naar een nieuw level wil brengen. Ik besluit te verlangen naar profetieën. Ik start met luisterend bidden en hoop op tekenen en woorden van onze levende God. Maar het lukt niet. Ik ben met verschillende christenen in gesprek gegaan. Want dit is toch een onderdeel van christen-zijn?

Lees maar:
“Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, … op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.” (Marcus 16:17-18)
Jezus zegt zelfs: “Waarachtig. Ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat…” (Johannes 14:12)

Romeinen 6 / 7
Romeinen 6+7 is precies dit dilemma. In hoeverre zijn wij zondig en kunnen wij niét zoals Jezus leven? En in hoeverre zijn wij heilig verklaard dankzij Jezus en kunnen wij wél zoals Hem leven?

Romeinen 6 spreekt van totale vrijheid. Vers 5: “Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.
Vers 7: “Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.” Vers 11: “Zo moet u ook uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.”
En in de eerste brief van Johannes staat: “Ieder die in Hem blijft, zondigt niet.” Wauw!
Er is dus zeker sprake van een nieuw leven, beschreven in Romeinen 6:4 “We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Maar in hoofdstuk 7 zegt Paulus zelf: “… door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde.
In vers 18 zegt hij: “Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet.
Ook Johannes geeft het in zijn eerste brief toe: “Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons.

Romeinen 6 zegt ‘VRIJ VAN DE ZONDE’.
Romeinen 7 zegt ‘ZONDE HEERST IN MIJ’.
Romeinen 6 zegt ‘EEN NIEUW LEVEN’.
Romeinen 7 zegt ‘BEHEERST DOOR DE DOOD’.
Romeinen 6 zegt ‘LEVEN ALS JEZUS’.
Romeinen 7 zegt ‘ONGELUKKIG MENS’.

Balans
Hoe moeten wij leven? Als Romeinen 6 of als Romeinen 7?

Het is duidelijk dat het wel mogelijk is om als nieuw persoon te leven. Maar zelfs in Romeinen 6 staat dat dit niet automatisch gaat. Hier is Jezus voor nodig. Want diep van binnen zijn wij zondig en ongelukkige mensen. Genade is voor ons gratis, maar het was zeker niet goedkoop. Dat mogen we nooit vergeten. We zijn nieuwe personen, maar alleen dankzij Jezus. Voordat wij Jezus’ wonderen kunnen doen, moet Jezus in ons wonen. Het lijntje met Hem moet 100% goed zijn. We kunnen niet gaan staan in Gods autoriteit, als we niet staan in Gods genade.

Ik sloeg een stap over. Ik wilde mijn geloofsleven naar een nieuw level tillen. Maar de enige manier om dat te doen, is door dichter bij Jezus te gaan staan.
Een vrouw zei tegen mij: ‘Het gaat in drie stappen: intimiteit, identiteit, autoriteit.’

  1. INTIMITEIT (Verdrinken in Gods liefde. Dag en nacht Zijn woorden lezen.)
  2. IDENTITEIT (We leren hoe God ons ziet. Weten waar we voor geroepen zijn.)
  3. AUTORITEIT (Gods kracht werkt in ons. In Jezus’ naam kunnen wonderen gebeuren.)

Romeinen 8
Voor mij is Romeinen 8 de balans tussen hoofdstuk 6&7. Bijvoorbeeld in deze verzen: “Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.”Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk maar de Geest schenkt u leven.

“Vanwege de zonde heeft God zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.”

We mogen uitzien naar Gods wonderen en krachten in ons. De Bijbel geeft daarvoor 1 tip: Blijf dichtbij Jezus. Pas in Zijn schaduw en adem zullen Zijn woorden spreken. Profetieën en wonderen zullen dan automatisch komen. Niet omdat ik het wil, maar omdat ik niet anders kan. Omdat Hij het wil.

“We hebben de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader.” Romeinen 8:15

Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.

1 Kronieken 16:11

Liefs,
Anne

Rise & Shine

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s