Wat is er goed aan Goede Vrijdag?

Wie in Jezus gelooft, weet natuurlijk wat het kruis betekent en kent het verhaal van Goede Vrijdag. Maar misschien vergeten we met die vanzelfsprekendheden wel waarom deze vrijdag nou écht goed is. 

Het is belangrijk om ons er steeds weer in te verdiepen zodat de kruisdood een levende betekenis krijgt in ons leven. Wat we misschien soms vergeten is dat Jezus kwam om onze plaats in te nemen. Ik hoor wel eens dat Jezus vooral kwam om te laten zien wat liefde is. Natuurlijk is het waar dat Jezus met zijn leven en dood laat zien wat liefde is, maar dit doet hij niet alleen om een voorbeeld te zijn. Hij doet dit om onze plaats in te nemen!

Zoals het offerlam met de schuld van het volk de woestijn in werd gestuurd, zo neemt Christus onze schuld op zich. In het Oude Testament werd dit al beschreven. Jesaja 53: 5+6: “Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen.” Het is echt waar. Jezus droeg onze schuld. Christus leed in onze plaats! “Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.”(1 Petrus 2:24) “Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet mer bloed van bokken on jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven.”(Hebreeën 9:12)
In de rechtszaal van Pilatus keert de rechtbank van God zich tegen Jezus. De Here God rekent daar af met zijn Zoon. Zijn Zoon, die mens werd zoals wij, om de straf te kunnen dragen. in die rechtszaal rekende God af met de zonde van ieder die gelooft.

Maar waarom noemen we het nou goed dat Gods Zoon één werd met ons mislukte bestaan en stierf voor onze zonde? Omdat Jezus nu ons door Gods oordeel heen kan dragen. Wij zijn vrij van schuld. En het allermooiste is dat we leven naar Pasen toe. De opstanding uit de dood. Jezus overwon de zonde en de dood. “Wanneer wij met christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat Hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levens voor God.” (Romeinen 6:88-11)

“Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons verlossing heeft gebracht, de vergeving van zonden.” (Kolossenzen 1:13+14)

Daarom kan de gelovige nu rust krijgen. Je mag weten dat je vrij uit gaat. Net zoals Barabbas vrij mocht dankzij Jezus, mogen wij ook vrijuit dankzij Jezus. Niemand kan ons nog veroordelen (Lees: Romeinen 8:33) want God heeft ons vrijgesproken. Dat geeft houvast. Houvast in een tijd vol onzekerheden. Aanslagen die niet te grijpen zijn en haat lijken ons leven te overspoelen. Waarom het gebeurt? Ik heb er niet zo een antwoord op. Maar we hoeven niet bang te zijn. “Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?” Wat ik zeker weet is dat God mij vrijsprak. Niets zal mij nog van Hem scheiden. (Lees: Romeinen 8: 38+39)

En net zoals we nu uitkijken naar zondag, Pasen, mogen we ook uitkijken naar de grote zondag. De dag dat er geen pijn en verdriet meer zal zijn. De dag dat iedereen zal zien dat het écht Goede Vrijdag is geweest en dat deze meer dan goed was!

“Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?” (Johannes 11:25+26)

Fijn Pasen!!
Groetjes,
Anne

Soli Deo Gloria

2 Comments

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s