Derde Kerstdag en verder…?

Het is Kerst geweest. Ons lichaam bestaat weer 50% uit kerstdiner en ‘All you need is love’ is met het hele gezin gekeken.

Ook sommige verre familieleden hebben we gezien en misschien hebben we zelfs wel gepraat met die altijd zo arrogante nicht. Daarnaast hebben heel wat mensen zich weer christen gevoeld door deze ene keer wel naar de kerk te gaan. En wij? Wij zijn ook braaf naar de kerk gegaan. Ik stiekem niet in een kerstjurkje maar de rest wel. De bekende liederen werden uit volle borst mee gezongen door jong en oud en iedereen voelde zich verenigd met elkaar. ’s Ochtends heb ik nog duidelijk gemaakt aan de kinderen daar dat Kerst een feest van vrede is, en ze dus niet zo moesten mopperen. Ach, van hun tante Anne dulden ze veel en de rest van de dag werd dus gezwegen over dat koekje. De volgende dag kwam er zelfs nog een gezellig familie-uitje en zo werd mijn kerst helemaal compleet!

Maar is er echt wat veranderd in mij nu ik weer thuis ben? Mijn kamer lag er nog hetzelfde bij, maar hoe is het met mijn hart? Heeft Kerst alleen invloed op onze maag en onze stemming of ook op de rest van ons leven?

“Terwijl ze daar waren brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.” Deze tekst heb je vast meerdere keren gehoord afgelopen week. Maar na 26 december kan het zomaar weer een jaar duren. Toch heeft het een enorme invloed op ons dagelijks leven! Beseffen we wat de geboorte van Jezus betekent?

De reden voor Kerst

“Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden.” (Galaten 4:4+5)

Jezus kwam naar de wereld als klein kind. Als nederig kind. Als een mens, onderworpen aan de wet. Met het enige verschil dat Hij God was en dus niet zondigde. Wij hadden het grandioos verpest, maar Hij kwam om ons te verlossen van onze zonde. Hij kwam om af te rekenen met de satan. “Een hogepriester als Hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. Hij hoeft niet, zoals de andere hogepriesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden en dan voor die van het volk; dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht.” (Hebreeën 7:26+27) God wilde dat we weer bij Hem konden komen.

Het gevolg van Kerst

De weg naar de Vader is vrij. “Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur maar door de Geest.” (Romeinen 8:3) Wij mogen kinderen van God worden en dat is ook precies wat God wil! God wil dat wij met Hem leven. “Het is wel duidelijk,” zegt Paulus in Hebreeën, “Jezus is gekomen om mensen te redden, niet om de engelen te redden. Hij redt ons, de nakomelingen van Abraham. En daarom moest hij een mens worden, precies zoals wij. Want alleen zo kon hij hogepriester worden bij God in de hemel.” (BGT Hebreeën 2:16+17a)

Betekenis van Kerst voor ons

“Nu is Hij onze hogepriester, op wie we kunnen vertrouwen en die medelijden met ons heeft. Hij zorgt ervoor dat God onze zonden vergeeft. Als wij in moeilijkheden komen, kan Jezus ons helpen. Juist omdat Hij zelf zo veel heeft moeten lijden.” (BGT Hebreeën 2:17b+18) Jezus heeft alles meegemaakt. De beproeving, de verleiding, pijn, verdriet en moeilijkheden. Hij weet wat wij meemaken. Daarom kunnen we ook tot Hem komen met ons verdriet. Hij zal ons begrijpen, Hij weet wat we voelen want Hij heeft hetzelfde meegemaakt. Jezus wilde mens worden en dwars door de ellende heengaan. Hij kan de zonde van ons afnemen en ons verdriet begrijpen. Hebreeën 4:15+16:“Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.”

Gevolgen door Kerst voor ons dagelijks leven

Wat kunnen wij leren van Jezus’ menswording? Er zijn veel mensen die balen van hun geboorte. Job vervloekte zijn geboortedag. Ik zie soms ook geen waarde in het leven. Maar wij konden er niks aan doen. Wij konden niet kiezen om geboren te worden. Bij Jezus is dat anders. Jezus kon bij Zijn Vader blijven. Maar Jezus kóós voor dit leven. Terwijl zijn leven nog 10x erger zou worden dan het leven van Job. Toch wilde hij mens worden, voor ons. “Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis.” (Filippenzen 2:5-8) Dit is de grootste vernedering die iemand ooit zou kunnen ondergaan. “Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen.” (1 Petrus 3:18) Jezus koos niet voor een carrière, een mooi huwelijk, een huis aan het water of geld op de bank. Jezus koos voor het lijden, om ons leven te geven. Ik kan hier veel van leren. Wij krijgen namelijk ook de opdracht om ons te vernederen. Om klaar te staan voor anderen. Om de ander hoger te achten. En Jezus is hierin ons grote Voorbeeld. Zo kunnen wij een kerstlichtje zijn in januari.

En dankzij Jezus krijgt mijn leven waarde, ook zonder geld, status of merkkleding. Alleen dankzij Kerst. Dankzij God die zijn Zoon stuurde naar de wereld.

“Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.” (Titus 2:11-14)

1 Timotheüs 3:16: “Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.”

Een gezegend 2016 allemaal en laat de betekenis van Kerst heel je jaar bepalen!

Groetjes,
Anne

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s