In alle eenvoud en verwarring, in alle interne rommel van verlangens en gedachten, van ego en zelfkritiek, daartussen en daarin huist de Eeuwige.

Etty Hillesum